parallax background

Arealoppmåling

Prosjektering
20. oktober 2017
Boliger
20. oktober 2017

Som regel starter prosessen med oppmåling og fotografering av dagens løsning, hvis det ikke allerede finnes gode tegninger fra før. Vi hjelper deg uansett med oppmålingen og papirarbeidet slik at alle regler blir fulgt.